menu
nl
de

Parkregels – Avonturenpark Hellendoorn

Ons streven is om u een onvergetelijk dagje uit te bezorgen. Al onze medewerkers doen hun uiterste best om uw verblijf in ons park zo aangenaam mogelijk te maken. Om dit verblijf voor al onze gasten aangenaam te houden, hebben wij enkele parkregels opgesteld. Met het betreden van ons park gaat u akkoord met deze parkregels.

Parkeren

De parkeerplaats van Avonturenpark Hellendoorn ligt tegenover de hoofdingang van het park. Op de parkeerplaats gelden de algemene wettelijke verkeersregels. Bij het parkeren dient u de aanwijzingen van onze parkeerwachters op te volgen. Let bij het uitstappen en lopen over het parkeerterrein op de overige (rijdende) auto’s, om ongelukken te voorkomen. Op het gehele terrein moet stapvoets worden gereden. Bij de kassa ontvangt u tegen betaling van € 7,50 een parkeerkaart, die u bij het verlaten van het parkeerterrein dient te scannen. Parkeren is op eigen risico.

Toegang

Voor het betreden van het park dient u in het bezit zijn van een geldige entreekaart. Dit toegangsbewijs dient u tijdens uw verblijf in het park te bewaren en op verzoek van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs is alleen geldig op de dag van afgifte (met uitzondering van onze abonnementen) en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het park. Als u tussentijds het park wilt verlaten, dan kan dit alleen als u vooraf de poortmedewerk(st)er hiervan op de hoogte hebt gesteld. Avonturenpark Hellendoorn behoudt zich ten alle tijde het recht personen de toegang te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien er sprake is van (overmatig) alcoholgebruik of gebruik van verdovende middelen.

Algemeen

De aanwijzingen van onze medewerkers dienen opgevolgd te worden, net als de aanwijzingen die vermeld staan bij de diverse attracties. Wij vragen u dringend het park in al haar facetten te respecteren en op paden en wegen te blijven en afval in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren.

Rookvrijer park

Avonturenpark Hellendoorn hanteert een rookbeleid. Het Avonturenpark heeft een beperkt aantal rooklocaties aangelegd, verspreid over het park (zie plattegrond). U herkent deze locaties aan de bordjes met ‘rookzone’.

Meegebrachte artikelen

Het gebruik van meegebrachte speelattributen (zoals ballen) is niet toegestaan in ons park. Verder is het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen verboden. Radio’s en andere geluidsapparatuur zijn alleen toegestaan wanneer er op geen enkele manier sprake is van overlast voor onze overige gasten.

Huisdieren

In ons park zijn geen (huis)dieren toegestaan, met uitzondering van honden. De toegangsprijs voor honden bedraagt € 2,-. Hiervoor krijgt u een hondenschepje. De honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn en mogen niet meegenomen worden in attracties.

Uiterlijk

Wij verzoeken u correct gekleed te gaan. Dit betekent in ons park een bedekt bovenlichaam en schoeisel. Badkleding is daarom, buiten Aquaventura Slidepark, niet toegestaan.

Schade

Veiligheid staat bij ons voorop; het park wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan er onverhoopt een onveilige situatie of schade ontstaan. Laat ons dit in een voorkomend geval zo spoedig mogelijk weten. Het kan ook voorkomen dat uzelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval vragen wij u dit te melden voordat u het park verlaat, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Aansprakelijkheid

Mocht u schade hebben ondervonden tijdens uw bezoek aan ons park dan verzoeken wij u dit voor vertrek bij de informatiebalie te melden. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. Avonturenpark Hellendoorn accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Avonturenpark Hellendoorn of een van haar medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij een aan Avonturenpark Hellendoorn in bewaring gegeven artikel kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Avonturenpark Hellendoorn accepteert aansprakelijkheid voor het risico dat zij vergoedt krijgt van een verzekeringsmaatschappij of andere derde instantie.

Onvoorziene omstandigheden

Indien het park door onvoorziene omstandigheden gedurende de dag gesloten moet worden voor gasten, zal Avonturenpark Hellendoorn ter compensatie passende maatregelen treffen voor de gasten. Beslissingen hieromtrent worden uitsluitend genomen door Avonturenpark Hellendoorn.

Promotie en verkoop

Het is niet toegestaan promotie of verkoop van diensten en/of producten te bedrijven in het park, op de parkeerplaats of op de toegangsweg naar het park zonder schriftelijke toestemming van de directie vooraf.

Fotograferen en filmen

Het is toegestaan in ons park te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik. In het Gouden Theater Paleis is filmen en/of fotograferen niet toegestaan. Publicatie van beeld-, en geluidsmateriaal is verboden, tenzij schriftelijk toestemming van de directie van Avonturenpark Hellendoorn is verkregen. Het is mogelijk dat u als gast wordt gefotografeerd of gefilmd. Avonturenpark Hellendoorn behoudt zich het recht dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

Verwijdering

Onze medewerkers zijn gerechtigd om gasten die zich niet houden aan genoemde parkregels van het park te verwijderen, zonder dat deze gast recht heeft op schadeloosstelling.

Attracties

Ons park is dusdanig ontworpen dat eenieder ons volledige aanbod kan bezoeken. Toch kan het, bij grote drukte of wanneer u niet de gehele dag bij ons bent, voorkomen dat u niet alle attracties kunt bezoeken. Ook is het mogelijk dat een attractie door omstandigheden niet toegankelijk is. In beide gevallen kan Avonturenpark Hellendoorn niet aansprakelijk worden gesteld.

Horeca

Voor horecaleveringen zijn de uniforme leveringsvoorwaarden voor het horecabedrijf van toepassing. Deze zijn op verzoek te verkrijgen.