Algemene voorwaarden – Avonturenpark Hellendoorn

Dit zijn de algemene voorwaarden van Hellendoorn Attractiepark B.V. (hierna genoemd: Avonturenpark Hellendoorn). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van e-tickets of abonnementen via www.avonturenpark.nl, bij de kassa of Informatiebalie in het park.

Inhoud:

 • 1. Definities
 • 2. Abonnementen
  • Avonturenpas
  • Familiepas
  • Slidepark Pas
 • 3. Online tickets
 • 4. Overig

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

 • Avonturenpark Hellendoorn: Hellendoorn Attractiepark B.V.:

Avonturenpark Hellendoorn
Luttenbergerweg 22
7447 PB Hellendoorn
Telefoon: 0548 234 123
E-mail:info@www.avonturenpark.nl

 • De koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper.
 • Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele koper is de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing.
 • Abonnement: Avonturenpas, Familiepas, Parkeerpas, Slidepark Pas.

2. Abonnementen

 • Een abonnement is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om abonnementen door te verkopen of uit te lenen aan derden. Bij onrechtmatig gebruik is Avonturenpark Hellendoorn gemachtigd de pashouder verdere toegang tot het park in het lopende seizoen te ontnemen zonder enige vorm van restitutie.
 • Avonturenpark Hellendoorn heeft het recht om naar een identificatie te vragen bij de entree van het park.
 • De koper dient volledige en correcte gegevens op te geven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het blokkeren van het abonnement.
 • Indien de abonnementhouder daartoe toestemming verleent, zal het e-mailadres gebruikt worden om de abonnementhouders op de hoogte te houden van nieuwe producten, aanbiedingen en diensten van Avonturenpark Hellendoorn. Indien er geen toestemming wordt verleend, kan Avonturenpark Hellendoorn hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
 • De abonnementhouder dient op verzoek het abonnement bij de entree van het park aan de medewerker te tonen.
 • De abonnementpas mag niet gevouwen of beschadigd worden. Indien de pas ernstig beschadigd is kan de toegang tot het park geweigerd worden.
 • De abonnementhouder kan tegen bijbetaling een (extra) parkeerkaart aanschaffen. Deze kaart is alleen geldig op het parkeerterrein van Avonturenpark Hellendoorn en heeft dezelfde geldigheid als het abonnement.
 • Het abonnement verliest zijn geldigheid bij het verstrijken van de aangegeven vervaldatum.
 • Avonturenpark Hellendoorn behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen restitutieregeling.
 • Het abonnement is alleen geldig tijdens de reguliere openingsdagen / tijden zoals aangegeven op de website van Avonturenpark Hellendoorn.
 • In verband met de veiligheid van de gasten behoudt Avonturenpark Hellendoorn zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. Avonturenpark Hellendoorn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventueel gemaakte (reis)kosten.

Avonturenpas

 • De Avonturenpas is geldig tijdens openingsdagen van het seizoen waarin u de pas gekocht heeft. Kijk op  www.avonturenpark.nl/plan-uw-bezoek/openingskalender  voor meer informatie.
 • De abonnementen zijn uitsluitend geldig tijdens de reguliere openingstijden van Avonturenpark Hellendoorn. Buiten het reguliere seizoen, tijdens evenementen en tijdens bedrijfsuitkopen zijn de abonnementen niet geldig.

Familiepas

 • De Familiepas is geldig tijdens openingsdagen van het seizoen waar u het abonnement voor hebt besteld. Kijk op  www.avonturenpark.nl/plan-uw-bezoek/openingskalender voor meer informatie.
 • De abonnementen zijn uitsluitend geldig tijdens de reguliere openingstijden van Avonturenpark Hellendoorn. Buiten het reguliere seizoen, tijdens evenementen en tijdens bedrijfsuitkopen zijn de abonnementen niet geldig.
 • De Familiepas is geldig voor maximaal 2 volwassenen en 4 eigen kinderen woonachtig op hetzelfde adres.
 • De Familiepas is uitsluitend geldig indien alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen.
 • Maximaal 4 grootouders kunnen gratis Avonturenpark Hellendoorn bezoeken met een gezinslid dat in bezit is van een Familiepas.
 • De grootouders krijgen een eigen pas op voorwaarde dat er een gezinslid mee is met een geldige Familiepas.
 • Per bestelling wordt er 1 gratis Parkeerpas geleverd. Een extra Parkeerpas kan bijbesteld worden.

Slidepark Pas

 • Het Aquaventura Slidepark kan alleen bezocht worden in combinatie met een bezoek aan Avonturenpark Hellendoorn.
 • De Slidepark pas geeft toegang tot Aquaventura Slidepark wanneer deze geopend is (begin juni t/m halverwege september, afhankelijk van weersomstandigheden).
 • De openingsdagen/tijden van het Aquaventura Slidepark worden gecommuniceerd op www.avonturenpark.nl.
 • Avonturenpark Hellendoorn kan beslissen om het Slidepark niet te openen gedurende het seizoen vanwege weersomstandigheden.
 • Avonturenpark Hellendoorn heeft het recht om naar een identificatie te vragen bij de entree van het Aquaventura Slidepark.
 • Avonturenpark Hellendoorn behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen restitutieregeling.

Aanvullingen online aankoop van een abonnement

 • De wettelijke afkoelingsperiode van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ is niet van toepassing op de abonnementen wegens het persoonlijke karakter van het abonnement.
 • De koper dient een recente pasfoto direct bij bestelling van het abonnement te uploaden.
 • Avonturenpark Hellendoorn behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
 • In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Avonturenpark Hellendoorn geen enkele aansprakelijkheid.

3. Online tickets

 • Avonturenpark Hellendoorn verstrekt e-tickets voorzien van een unieke barcode. De e-tickets worden na betaling direct digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
 • De datum van gereserveerde tickets kan via de ticketshop op onze website worden aangepast, mits dit vóór de openingstijd van de dag van bezoek gedaan wordt.
 • Avonturenpark Hellendoorn is niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als hun e-mailaccount niet correct werkt.
 • De koper dient de e-tickets zelf af te drukken of digitaal te tonen en mee te nemen naar Avonturenpark Hellendoorn.
 • Bij de entree van het park wordt het e-ticket gecontroleerd. Elk e-ticket is slechts eenmaal te gebruiken. Na de controle bij de entree verliest het e-ticket zijn waarde.
 • De barcodes op de e-tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang tot Avonturenpark Hellendoorn worden geweigerd.
 • Op de aankoop van ongedateerde e-tickets is de wettelijke afkoelingsperiode van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ van toepassing. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op gedateerde tickets.
 • Avonturenpark Hellendoorn behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
 • Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Avonturenpark Hellendoorn geen enkele aansprakelijkheid.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Avonturenpark Hellendoorn de e-tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 • E-tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties.
 • Indien de geldigheidsdatum van de e-tickets is verlopen is het niet mogelijk deze om te ruilen en bestaat er geen recht op restitutie.
 • Indien u betaalt met een creditcard wordt het geld op het moment van betaling gelijk gedebiteerd.

4. Overig

 • De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Avonturenpark Hellendoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Avonturenpark Hellendoorn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de bezoeker/abonnementhouder lijdt door gebruik te maken van deze informatie.
 • Buiten het reguliere seizoen en tijdens bedrijfsuitkopen in het seizoen (maximaal 5) zijn de abonnementen niet geldig.
 • Avonturenpark Hellendoorn behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen restitutieregeling.
 • Bij het kopen van een e-ticket of een abonnement bij Avonturenpark Hellendoorn accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het algemene parkreglement van Avonturenpark Hellendoorn. Het parkreglement ligt ter inzage bij de Informatiebalie van het park en is kosteloos op te vragen bij Avonturenpark Hellendoorn.
 • Avonturenpark Hellendoorn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan Avonturenpark Hellendoorn verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Avonturenpark Hellendoorn en overige parken van Looping.
 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • In alle overige gevallen beslist de Directie van Avonturenpark Hellendoorn.