Zoover

Kans op regen?

Grote kans op regen op de dag van uw bezoek? Sluit dan Baba's Regenverzekering af! Indien er op de dag van uw bezoek tussen 10:00 uur en 16:00 uur meer dan 4 mm regen valt per vierkante meter (bij het officiële meetpunt in het park), ontvangt u een vrijkaart voor een bezoek op een andere openingsdag in seizoen 2018.

 
Baba s regenverzekering

Een regenverzekering kan afgesloten worden bij aankoop van een online ticket via deze website voor slechts € 1,00. Verder kan de Regenverzekering bij de entreekassa van het park afgesloten worden tot 12:00 uur, voordat het park betreden wordt.

Voorwaarden

U ontvangt een vrijkaart voor een nieuw bezoek in seizoen 2018, als:

  • er een Regenverzekering afgesloten is voorafgaand aan het bezoek aan het park;
  • er op de dag van uw bezoek tussen 10:00 uur en 16:00 uur meer dan 4 mm regen valt per vierkante meter;
  • de meting op het officiële meetpunt op het entreeplein in Avonturenpark Hellendoorn meer dan 4 mm regen aangeeft.

Verder geldt dat:

  • de Regenverzekering alleen geldig is op de dag van het bezoek, daarna verliest de verzekering zijn geldigheid;
  • de Regenverzekering per persoon wordt afgesloten;
  • de vrijkaart alleen afgehaald kan worden op de dag van het bezoek, tegen inlevering van het verzekeringsticket en de aankoopbon.