Zoover

De sage van het DrakenNest 

Hellendra heeft jarenlang de mensen in Hellendoorn lastig gevallen en kostbaarheden van ze gestolen. De meest dappere ridders hebben geprobeerd haar te verslaan, maar zelfs hen lukte dit niet. Ze heeft al zoveel geroofd dat er niks meer te halen valt aan kostbaarheden bij de bewoners van Hellendoorn. Maar Hellendra wil meer, steeds meer dus vliegt ze steeds verder van Het DrakenNest om in andere dorpen op rooftocht te gaan. Hierdoor moet ze haar nest met drakeneieren steeds langer alleen laten. En dat heeft de mensen uit de omgeving op een ingenieus idee gebracht. Ze hebben onder het DrakenNest een machine gebouwd. Deze machine kan het nest laten wiegen waardoor het warmte opwerkt. Door deze warmte komen de eieren sneller uit en komt Hellendra sneller terug naar het DrakenNest. Om deze machine in bewegen te laten brengen vragen we jouw hulp. Durf jij de strijd aan te gaan met Hellendra door plaats te nemen in de attractie? 

Image
 
Image